You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
SK

home-icon

Doručenie a platba

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola obdržaná záväzná objednávka, za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú potrebné pre vybavenie dodávky/objednávky.

V prípade, že tovar je na sklade a kupujúci nevyžaduje dodatočné požiadavky (napr. balenie, povrchovú úpravu, delenie materiálu...), predávajúci vyexpeduje tovar zvyčajne do 24 hodín dopravcovi, ktorý následne garantuje dodanie tovaru kupujúcemu do 24 hodín počas pracovných dní.

Za prípadné delenie materiálu (rezaním, strihaním) môže predávajúci účtovať primeraný poplatok. Za objednávku nadrozmerného materiálu/tovaru (dĺžka nad 1,75m alebo hmotnosť nad 30kg) si môže predávajúci účtovať príplatok k štandardnému prepravnému podľa aktuálneho cenníka prepravných spoločnosti (DPD, SDS, Toptrans).

V prípade zaslania tovaru na nevratnej drevenej palete 800 x 1200 mm, bude táto paleta účtovaná v plnej výške. Kupujúcemu bude vrátená cena za túto paletu iba v prípade jej osobného odovzdania na pobočke, z ktorej mu paleta bola účtovaná.

Tovar, ktorý je zasielaný kupujúcemu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

V prípade špecifických požiadaviek na balné (napr. sklo) bude účtovaný primeraný príplatok.

Ak ide o špecifickú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný skladový tovar v bežnom množstve nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať do 5 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. V tomto prípade si však vyžiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený na mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať skladový tovar kupujúcemu (dať na prepravu  prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené kupujúcim v aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve, na jeho účet.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov okamžite ich oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené k tovaru.